ورود مشترکین
گروه پیشگامان - نرم افزارهای کاربردی

 

نرم افزارهای کاربردی


مرورگرها:                                                            

Mozila Firefox

حجم فایل: 30.74MB

 

 

Internet Explorer

حجم فایل: 358.84KB

 

 

Google Chrome

حجم فایل: 59.3MB 

 

 

 

Opera

حجم فایل: 682.63KB

 

Safari

حجم فایل: 36.71MB 

 

Avant

حجم فایل: 682.63KB

 

Pale Moon

حجم فایل: 25.83MB

 

(Habit (Android 
حجم فایل: 3.5MB

 

     


نرم افزارهای ارتباطی:  

Skype

حجم فایل: 1.59MB

Oovoo

حجم فایل: 358.84KB

 

 

Instagram

حجم فایل: 682.63KB 

                                 


سایر:                                                           

LogMeIn

حجم فایل:682.63KB

 

Ammy

حجم فایل:746.27KB

 

 

Team Viewer 9

حجم فایل: 7.15MB 

 

 

 

IDM

حجم فایل: 6.01MB

 

FDM

حجم فایل: 3.95MB 

 

FlashGet

حجم فایل: 682.63KB

 

WinRar

حجم فایل:1.78MB

 

Coll PDF Reader

حجم فایل:682.63KB

 

Win Zip

حجم فایل:862.50KB

 

DU Meter

حجم فایل:682.63KB