ورود مشترکین
گروه پیشگامان - مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

 

   امنیت فضای تبادل اطلاعات به عوامل متعددی وابسته است و به اطلاعات مختلفی در سطح ملی و سازمانی نیاز دارد ، ولی به موازات ایجاد زیرساخت‌های 

 

   امنیتی ایجاد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در دستگاه‌های دولتی  و شرکت‌های خصوصی امری لازم و ضروری است .

 

   استفاده از استانداردهای امنیت اطلاعات که مهم‌ ترین آنها استاندارد ISO 27001 می‌ باشد، راهکاری است که اطلاعات سازمان و شرکت را دسته بندی   

 

   و ارزش‌ گذاری کرده و با ایجاد سیاست های متناسب با سازمان و همچنین پیاده سازی کنترل‌ های امنیتی مختلف، اطلاعات سازمان را ایمن می‌سازد .

 

    شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد در راستای تحقق اهداف ذکرشده و در جهت پیاده سازی هرچه مطلوب‌ تر سیستم امنیت اطلاعات اقدام  به ارائه 

 

   مشاوره‌ های تخصصی و فنی به سازمان‌ها و شرکت‌ها نموده است .

 

.