ورود مشترکین
گروه پیشگامان - مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

امنیت فضای تبادل اطلاعات به عوامل متعددی وابسته است و به اطلاعات مختلفی در سطح

ملی و سازمانی نیاز دارد، ولی به موازات ایجاد زیر ساخت‌های امنیتی ایجاد سیستم مدیریت

امنیت اطلاعات در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی امری لازم و ضروری است.

استفاده از استانداردهای امنیت اطلاعات که مهم‌ترین آنها استاندارد ISO 27001 می‌باشد

راهکاری است که اطلاعات سازمان و شرکت را دسته بندی و ارزش‌گذاری کرده و با ایجاد سیاست‎های متناسب با سازمان و همچنین پیاده سازی کنترل‌های امنیتی مختلف، اطلاعات سازمان را ایمن می‌سازد.

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد در راستای تحقق اهداف ذکر شده و در جهت پیاده سازی هرچه مطلوب‌تر سیستم امنیت اطلاعات اقدام به ارائه مشاوره‌های تخصصی و فنی به سازمان‌ها و شرکت‌ها نموده است.